Paramusix

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Witamy

Witamy na oficjalnej stronie internetowej PARAMUSIX

Projekt PARAMUSIX stawia sobie za cel wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Jako główne medium wykorzystujemy przy tym interaktywne możliwości muzyki we wszystkich jej formach. W tym zakresie nie tylko udzielamy wsparcia finansowego, np. dla zagwarantowania miejsc terapii, ale czynnie wspieramy zdolności muzyczne i możliwości wyrazu tych ludzi. Muzyka jest integralną częścią naszego społeczeństwa – samodzielne tworzenie muzyki staje się, w szczególności dla ludzi niepełnosprawnych i upośledzonych, konkretnym sposobem na poprawę jakości życia. Ostatnią, ale nie mniej ważną sprawą, jest zmiana wizerunku ludzi niepełnosprawnych w społeczeństwie.

GALA 2012
 

Polecamy

  • Koncert w Wiesbaden
  • Koncert w Wiesbaden

CSS Gallery